logo
Lady Systemy Sklepy Apteki
O firmie Firma SWA - MEB sc. Krzysztof i Przemysaw Jurgowiak rozpocza swoj dziaalnoc w roku 1982.

Firma specjalizuje si w wyposaeniu sklepw, aptek, bankw i hoteli. Nasza siedziba i hale produkcyjne mieszcz si w Swarzdzu koo Poznania. Zatrudniamy sta wykwalifikowan kadr z bogatym dowiadczeniem teoretycznym i praktycznym. Posiadamy nowoczesny park maszynowy produkcji zachodniej, co w poczeniu z dowiadczeniem i umiejtnociami naszych pracownikw daje bardzo wysok jako produkowanych przez nas wyrobw. Posiadamy rwnie wasn wystaw produkowanych prze nas mebli.

Jestemy firm, ktra dy do tego by stale si rozwija zarwno pod wzgldem technologicznym - rozbudowujc swj park maszynowy, szukajc nowych rozwiza technologicznych oraz dystrybucyjnym - rozbudowa sieci punktw sprzeday. Kupujc nasze meble nabywaj Pastwo przede wszystkim wysokiej jakoci wyrb w dobrej cenie.

© 2008-2022 SWA-MEB
projekt graficzny: Vizform
hosting: